بررسی عوامل تسهیل‌کننده حقوق بیماران با تأکید بر منشور حقوق بیمار

[ad_1]

نتایج پژوهش پرستاری در کشور لزوم توجه بیشتر به بیمارستان‌های دولتی و عوامل تسهیل‌کننده حقوق بیماران را نمایان می‌سازد.

به گزارش پایگاه خبری نظام پرستاری تهران، در این تحقیق از روش تلفیقی (از نوع کمی و کیفی) استفاده شده است. ابتدا با ۳۰ نفر از پرستاران مصاحبه باز اکتشافی صورت گرفت و در مرحله بعد با استفاده از تکنیک پرسشنامه از یک نمونه ۴۰۰ نفری پرستاران بیمارستان‌های دولتی شهر ارومیه در سال ۱۳۹۳ به جمع‌آوری اطلاعات پرداخته شد. سپس نتایج با استفاده از روش تحلیل عاملی مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفت.

نتایج به‌دست‌آمده از روش تحلیل عاملی این تحقیق نشان داد به ترتیب: وجود امکانات و تخصص کافی، افزایش پرسنل، کاهش بیماران (افزایش تعداد بیمارستان‌ها)، آگاهی بیمار از حقوق خود در تعامل با پرستاران، تخصیص زمان کافی برای مراقبت از بیمار، توانمند‏سازی سیستم اجرائی و مدیریتی، آشنایی بیمار با سیستم درمان، عدم به‌کارگیری نیروهای طرحی در درمان اصلی از عوامل اصلی تسهیل‌کننده‌های حقوق بیمار در بیمارستان‌های شهر ارومیه می‏باشند. این عوامل درمجموع توانسته‏اند ۵۴/۶۰ درصد از واریانس حقوق بیمار را تبیین کنند. ضمناً میزان رعایت حقوق بیمار ازنظر پرستاران دقیقاً به‌اندازه حد متوسط (۵/۶۲ درصد) است.

احترام به شأن و حقوق افراد جزء لاینفک خدمات درمانی بوده و ویژگی‏های ملیتی، نژادی، مذهبی، سن، جنس و حتی ویژگی‏های سیاسی یا اجتماعی بیماران دلیل موجهی بر برتری آن‌ها نسبت به یکدیگر نمی‌باشد. از طرفی موردی که می‏تواند بر ارتقاء و کیفیت سطح سلامتی همه افراد جامعه مؤثر باشد تدوین و رعایت منشور حقوق بیماران می‏باشد که در مورد امور بهداشتی و مراقبتی خود لازم دارند. در این تحقیق تلاش بر این بوده تا میزان رعایت حقوق بیماران ازنظر پرستاران، سپس عوامل تسهیل‌کننده حقوق بیمار تعیین گردد.

انتهای پیام

http://www.inot.ir/?p=360015

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *