مزایای نسخه‌نویسی در پرستاری

[ad_1]

نتایج پژوهش پرستاری در کشور نشان داد با توجه به مزایای گزارش‌شده به نظر می‌رسد با ارائه امکان نسخه‌نویسی به پرستاران دید عموم به این رشته از سیمای وابسته به پزشک تغییر نماید. همچنین نسخه‌نویسی پرستاران می‌تواند به تقلیل مشکلات مالی سیستم بهداشت و درمان کشور نیز کمک نماید.

به گزارش پایگاه خبری نظام پرستاری تهران، مطالعه حاضر مروری یکپارچه است. پایگاه‌های اطلاعاتی Elsevier، Pub Med و Google Scholar با کلیدواژه Nursing Prescription، Prescribing   Nurse و موارد مشابه جستجو  شد. از بین ۱۲۵۸۲۴ مقاله به‌دست‌آمده ۲۸ مقاله واجد معیارهای ورود بود. درنهایت داده‌ها طبقه‌بندی، تلخیص و تحلیل شدند.

مقالات منتخب در ۴ کشور انگلستان، آمریکا، هلند و استرالیا تدوین شده بودند. مزایای نسخه‌نویسی پرستار در سه حیطه‌ی سودمندی برای بیمار، پرستار و سازمان طبقه‌بندی گردید. ازجمله مزایای عمده برای بیمار، امکان پیگیری مداوم بیمار، ارائه آموزش‌های مؤثرتر و بیشتر، ارتباط تنگاتنگ بیمار با پرستار و افزایش رضایتمندی بیمار بود. افزایش استقلال حرفه‌ای و رضایت شغلی ازجمله سودمندی برای پرستاران بود. در حیطه مزایای سازمانی نیز می‌توان به تسهیل خدمت‌رسانی سازمان‌ها به علت سهولت دسترسی به پرستار و کاهش هزینه‌ها اشاره نمود.

نسخه‌نویسی توسط پرستاران یکی از مسائل مهمی است که اخیراً موردتوجه مسئولین قرار گرفته است. برای پیاده‌سازی صحیح آن در هر کشوری، ابتدا باید مزایای حاصل از آن در کشورهای مجری بررسی شود. هدف مطالعه حاضر پی بردن به مزایایی است که تاکنون از نسخه‌نویسی توسط پرستاران در سراسر جهان ثبت شده است.

انتهای پیام

مزایای نسخه‌نویسی در پرستاری

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *