مقایسه تأثیر ماساژ پشت و موسیقی بر خستگی مبتلایان به نارسایی مزمن قلبی

[ad_1]

نتایج پژوهش پرستاری در کشور نشان داد هر دو روش موسیقی و ماساژ پشت بر کاهش خستگی اثر داشتند هر چند ماساژ پشت تأثیر بیشتری در کاهش خستگی داشت از این‌رو پیشنهاد می‌شود که در مراقبت این بیماران بسته به ترجیح بیمار و کادر درمان می‌توان از هر یک از این روش‌ها استفاده کرد هرچند ماساژ پشت ارجحیت به مداخله موسیقی دارد.

به گزارش پایگاه خبری نظام پرستاری تهران، مطالعه حاضر به‌صورت نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه مقایسه در بیمارستان دکتر شریعتی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۹۳- ۱۳۹۲ انجام شده است. در این پژوهش برای هر گروه (کنترل، ماساژ پشت و موسیقی) ۳۰ بیمار بستری مبتلا به نارسایی مزمن قلبی به روش در دسترس انتخاب شدند. سپس بیماران با استفاده از روش قرعه‌کشی در گروه‌ها اختصاص داده شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس خستگی استفاده شد.

در گروه ماساژ، ماساژ پشت به روش سوئدی با روغن بادام هر روز پس از ملاقات به مدت ۲۰ دقیقه تا سه روز متوالی انجام شد. در گروه موسیقی نیز برای هر بیمار برحسب علاقه، یک مورد از سه نوع موسیقی بدون کلام کلاسیک، ملایم و سنتی ایرانی هر روز از طریق ضبط صوت و هدفون به مدت ۲۰ دقیقه تا سه روز متوالی پخش شد. بیماران گروه کنترل مراقبت‌های معمول را دریافت کرده و تحت مداخله موسیقی یا ماساژ پشت قرار نگرفتند. خستگی بیماران هر سه گروه هر روز قبل و ۱۵ دقیقه بعد از مداخله اندازه گیری و مقایسه شد. سپس داده‌ها با نرم افزار اس‌پی‌اس‌اس نسخه ۲۱ با آزمون‌های آماری تست دقیق فیشر، آنالیز واریانس یکطرفه و تی زوج مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج نشان داد که ماساژ پشت و موسیقی موجب کاهش معنی‌دار خستگی مبتلایان به نارسایی مزمن قلب شده است، هر چند ماساژ پشت نسبت به موسیقی، خستگی را بیشتر کاهش داد. در مقایسه قبل و بعد از مداخله، میانگین (انحراف معیار) خستگی در گروه موسیقی از ۲۶/۶۶ (۶۰/۱۰) به ۵۶/۴۹ (۵۰/۱۱) و در گروه ماساژ پشت از ۲۶/۶۸ (۱۰/۱۴) به ۰۳/۴۲ (۵۰/۱۳) کاهش یافت.

خستگی، آسایش و خودمراقبتی بیماران را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و به‌کارگیری درمان‌های مکمل از جمله ماساژ پشت و موسیقی می‌تواند در بهبود آن مؤثر باشد. بر همین اساس پژوهشگر بر آن شد تا به مقایسه تأثیر ماساژ پشت و موسیقی بر خستگی مبتلایان به نارسایی قلب بپردازد.

انتهای پیام

مقایسه تأثیر ماساژ پشت و موسیقی بر خستگی مبتلایان به نارسایی مزمن قلبی

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *